Birleşik Devrim Tarihine Bakış | Umut Keçer

Giriş ve Geçmiş Mücadele Mirası Birleşik devrim mücadelesi Türkiye ve Kuzey Kürdistan topraklarında gelişen birleşik devrim mücadelesi açısından stratejik önemdedir. Türkiye işçi sınıfının ve ezilenlerin mücadelesi Türkiye devriminin kendi gelişim…

READ MORE