Birleşik Devrim, İşçi Sınıfı ve Kentler | Kemal Taşyakan

Devrimci siyaset açısından işçi sınıfı öncülüğünde kent ayaklanmacı devrim stratejisi, birleşik devrim fikriyle iç içe geçen yeni bir niteliğe sıçramıştır. Bu nitelik, “dayanışma” ve “destek” gibi kavramsal olguların çok ötesine…

READ MORE