Lenin ve Emperyalizm Teorisi | Birtan Polat

Emperyalizm kavramı, uluslararası Marksist hareket içinde 1890'larda geniş ölçüde tartışılmaya başlandı. Marksist partiler İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya ve Rusya'da emperyalizm kavramını belirli teorik ve siyasal ihtiyaçlar çerçevesinde tartışıyordu. Bu ihtiyacın…

READ MORE