’68 Gençliğinin Emperyalizme Karşı Mücadelesi | Hasan Gezgin

Giriş      Dünya devrim mücadeleleri tarihi içerisinde devrimci gençlik hareketleri önemlice bir boyutu kapsamaktadır. Devrimci zor eylemlerinin etkin bir pozisyonu kapsaması ve gençliğin bu konuya dair örgütlülüğü, toplumsal mücadele dinamiklerinin ve…

READ MORE