Emperyalizmin Gerilla Hareketine Dönük Tasfiye Pratiği | Mustafa Adalı

Giriş Tarih boyunca ezilen sınıflar ile ezen sınıflar arasındaki iktidar mücadelesi hep devam etmiştir. Bu durum sınıfların oluşumundan bugüne süregelen somut bir olgudur. İnsanın birbirini ilk sömürüsüyle birlikte ezme ezilme…

READ MORE