Devrimci Politika’ ya Başlarken… | Editörden

Devrimci Politika Dergisi; emperyalist kapitalizmin büyük kriz sancıları yaşadığı, faşist iktidarların yükseldiği ve karşısında yeryüzünün hemen her yerinden isyan seslerinin geldiği günlerde yayın hayatına başlıyor.  Krizler ve savaşlar sarmalından yükselen…

READ MORE