Birleşik Devrim Mücadelesinde Askerileşme | Mustafa Adalı

Devrim mücadelesinde zor eyleminin kendisi belirleyici pozisyondadır. Tarihin akışı içerisinde üretici güçlerin gelişimi, yeni toplumsal düzenin kuruluş süreçlerinde zorun örgütlenmesinin stratejik önemi kendisini göstermiştir. Devrimci sınıflar tarih boyunca eski düzenin…

READ MORE