Türkiye Solunda Anti-emperyalizm Görüngüleri | Özenç Derin Bademci

TDH’nin Çıkış Yapısallığı ve Meşruiyet Zemini Anti-emperyalizm; sınıf mücadelesinin ruhuna aykırı bir şekilde çokça yanlış yorumlanan ve bu özelliği itibariyle istismara oldukça açık bir kavramdır. Türkiye; belirtmiş olduğumuz bu istismar…

READ MORE