Emperyalizm Çöküyor, Enternasyonal Kopuş Hemen Şimdi! | İsmail Güldere

Karl Marx’ın kapitalizm tahlilini emperyalizm tahlili ile geliştiren Lenin, emperyalizm için şu ünlü belirlemeyi yapıyor; “Emperyalizm, kapitalizmin özgün bir tarihsel aşamasıdır. Bunun özgün niteliğinin üç yönü vardır: Emperyalizm, (1) tekelci…

READ MORE