blog-image

Editörden…

Devrimci Politika, emperyal kapitalizmin dünya çapında derin bir krizle karşı karşıya olduğu, emperyalist hiyerarşide oluşan hegemonya boşluğunun devrimci fırsatları derinleştirdiği bir dönemde okuyucusuna yeniden merhaba diyor. Emperyalizm dosyasıyla tamamladığımız bu…

READ MORE

blog-image

Lenin ve Emperyalizm Teorisi | Birtan Polat

Emperyalizm kavramı, uluslararası Marksist hareket içinde 1890'larda geniş ölçüde tartışılmaya başlandı. Marksist partiler İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya ve Rusya'da emperyalizm kavramını belirli teorik ve siyasal ihtiyaçlar çerçevesinde tartışıyordu. Bu ihtiyacın…

READ MORE

WordPress gururla sunar | Tema: Spicethemes tarafından geliştirilen Spiko Dark